Hien toi mang vo bau được 7 thang Nhung luc nay co the tang can toi co nen thai vo moi khong hien toi mang vo xay m