mình ở Phú Thọ mình muốn mua máy xông này cho bé. Bé nhà mình bị hen phế quản. xin tư vấn cho cách sử dụng