Cho tôi hỏi: Máy tạo oxy 5l/phút nếu hỏng có phụ kiện để thay thế không ? Tôi ở Thanh Hóa, vậy máy hỏng thì có thể bảo hành và sửa ở đâu ?