Owgels

4 mặt hàng bán

Thương hiệu Owgels nổi tiếng của Đức. Máy sản xuất nguồn oxy y tế dựa trên công nghệ PSA, tách trực tiếp oxy trong không khí và có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy.

tạo độ oxy tinh khiết cao và ổn định ngay cả ở lưu lượng cao nhất. luôn đạt >93%