Khi đăng ký thành viên của trang ytegiadinh.vn  bạn có thể:

- Gửi nhận xét đánh giá về sản phẩn đã mua, hay đánh giá về dịch vụ của ytegiadinh thông qua trang cá nhân hoặc và chính sản phẩm mình đã mua để viết đánh giá 

- Download hướng dẫn sử dụng cùng các tài liệu liên quan (có những tài liệu chỉ có thể là thành viên hoặc CỘNG TÁC VIÊN bạn mới nhìn thấy)

- Nhận được thông báo về các chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt của ytegiadinh qua Email hoặc hộp thư trong trang cá nhân

- Nhận được vé mời khi có các buổi sinh hoạt chăm sóc sức khỏe cộng đồng do ytegiadinh tổ chức hoặc có vé mời chi sẻ với thành viên

- Đặc biệt sẽ được giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm (giá cụ thể xin mời xem chi tiết tại từng sản phẩm cụ thể) - Hình minh họa

- Bạn sẽ nhìn thấy giá giảm nhiều hơn nữa nếu bạn đủ tiêu chuẩn trở thành CỘNG TÁC VIÊN. khi bạn là CTV bạn sẽ được hưởng giá ưu đãi và có cơ hội hợp tác kinh doanh cùng ytegiadinh