140618001
Nguyễn Văn Nên
0978725***
2
14/06/2018
Bình Phước
hoàn tất
230518003
Phạm Thị Thu
09371647***
1
23/05/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
170518006
Nguyễn Thị Phương Năm
01274033***
1
17/05/2018
Đắk Lắk
hoàn tất
140518004
Nguyễn Thông
09021862***
1
14/05/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
110518002
anh An - Cty Giày An Giang
0908835***
1
11/05/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
080518003
Lưu Thái Dũng
0913721***
1
08/05/2018
Kiên Giang
hoàn tất
030518003
Chị Diệp
0909921***
1
03/05/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
130418004
NGUYỄN TÝ
09145981***
1
13/04/2018
Bình Phước
hoàn tất
290318001
NGUYỄN TÝ
09145981***
1
29/03/2018
Bình Phước
hoàn tất
280318001
Lê Tấn Tài
0906335***
1
28/03/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
Page 2 of 4