210316001
CÔ TĨNH
0918 511 027 08 66 791 ***
1
21/03/2016
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
140316002
Chinh
0916676***
4
14/03/2016
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
021115003
Hà Thị Lê
0913308***
1
02/11/2015
Thanh Hóa
hoàn tất
051015001
CHỊ NGHI
0906 72 8***
1
05/10/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
240915002
thanh hiền
0909 749 ***
1
24/09/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
050615004
Dang Thi Ngoc Tham
0913726***
1
05/06/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
120515002
CHỊ PHƯỢNG
0839575***
1
12/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
090515003
C.THU
0975 012 ***
1
09/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
080515003
khách hàng mua lẻ
0933889***
1
08/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
080515002
CHI DUNG
0912055***
2
08/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
Page 4 of 6