240915002
thanh hiền
0909 749 ***
1
24/09/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
050615004
Dang Thi Ngoc Tham
0913726***
1
05/06/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
120515002
CHỊ PHƯỢNG
0839575***
1
12/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
090515003
C.THU
0975 012 ***
1
09/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
080515003
khách hàng mua lẻ
0933889***
1
08/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
080515002
CHI DUNG
0912055***
2
08/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
070515001
CHỊ HÀ
0902444***
1
07/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
050515006
Chị Lan
0914899***
1
05/05/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
200415001
Đào Đỗ Anh Anh
0909235***
1
20/04/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
050415004
Thùy Dương
0907292***
1
05/04/2015
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
Page 4 of 5