060618002
Nguyễn Thị Miên ( lợi )
0978124***
1
06/06/2018
TP Hà Nội
hoàn tất
230418002
Quách Ngọc Cơ
0912506***
1
23/04/2018
Đồng Tháp
hoàn tất
230318002
Phan Thị Ngọc Huyên
0938896***
1
23/03/2018
Quảng Nam
Đã gửi hàng
040318002
Vũ Ngọc Anh
0961434***
1
04/03/2018
TP Hà Nội
hoàn tất
200118002
Nguyễn Văn Đôn
0908367***
1
20/01/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
200118001
Anh Nguyễn Huân
0908742***
1
20/01/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
221217002
Em Thảo
0937311***
1
22/12/2017
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
181217003
Chú Đàm
‭090 3980***
1
18/12/2017
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
141117003
Cô Ánh
0939301***
1
14/11/2017
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
031117003
Đào Thị Nhiên
0916394***
1
03/11/2017
Đồng Nai
hoàn tất
Page 2 of 6