230119003
Bùi thị tường vi
0987400***
1
23/01/2019
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
261218001
Chị Thủy
‭09335581***
1
26/12/2018
TP Hồ Chí Minh
hoàn tất
121218002
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
0907282***
2
12/12/2018
Đồng Nai
hoàn tất
261018002
Cô Vớ
0988081***
1
26/10/2018
TP Hà Nội
hoàn tất
240818001
Chị Loan
01652689***
2
24/08/2018
Bắc Giang
hoàn tất
110618003
Quách Ngọc Cơ
012644400***
1
11/06/2018
Đồng Tháp
hoàn tất
060618002
Nguyễn Thị Miên ( lợi )
0978124***
1
06/06/2018
TP Hà Nội
hoàn tất
230418002
Quách Ngọc Cơ
0912506***
1
23/04/2018
Đồng Tháp
hoàn tất
230318002
Phan Thị Ngọc Huyên
0938896***
1
23/03/2018
Quảng Nam
Đã gửi hàng
040318002
Vũ Ngọc Anh
0961434***
1
04/03/2018
TP Hà Nội
hoàn tất
Page 1 of 5