cho tôi hỏi giá bán là một đôi hay một chiếc vậy? làm sao tôi biết mình đang bị suy giãn ở mức độ nào mà đặt mua cho phù hợp vì tôi đi khám mà không thấy bác sĩ nói gì