Dạ em muốn hỏi là trong lúc tập yoga mình có cần phải mang vớ không ạ?