Quy định thành viên

Khi đăng ký thành viên bạn có thể gửi nhận xét, download hướng dẫn sử dụng cùng các tài liệu liên quan, nhận được thông báo về các chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt của ytegiadinh, nhận được vé mời khi có các buổi sinh hoạt chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt sẽ được giảm giá 5% khi hóa đơn mua hàng có trị giá trên 900.000đ.